Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Jättelager levererar

Efter tre års förberedelser börjar Västra Götalands nya läkemedelsförsörjning att ta form. Fem sjukhus får nu läkemedelsleveranser från Apoteket Farmacis nya regiongemensamma lager i Mölnlycke. Landstinget har dock redan upptäckt vissa barnsjukdomar.

Västra Götaland upphandlade i fjol läkemedelsförsörjningen till sjukvården tillsammans med Region Halland. Resultatet blev att Apoteket Farmaci ska sköta läkemedelsleveranserna medan APL tog hem tillverkningen av extempore. Avtalen i Västra Götaland träder i kraft den 1 mars.

Sjukhusens läkemedelsförsörjning ska bland annat ske via ett nytt regiongemensamt lager, RGL, som Apoteket AB byggt upp i Mölnlycke utanför Göteborg.

Detta lager är nu funktionellt, och har redan börjat leverera läkemedel till fem sjukhus. Detta trots att det nya avtalet mellan Apoteket Farmaci och regionen alltså gäller först från nästa månadsskifte.

– Mölndal och Östra sjukhuset i Göteborg är påkopplade och får leveranser på dagtid. Sjukhusen i Uddevalla, Trollhättan och Kungälv får leveranser på natten. Så småningom är det tänkt att alla leveranser från RGL ska ske nattetid, berättar Fredrik Vondracek, apotekare vid läkemedelsenheten på Västra Götalandsregionen.

Näst på tur, vecka 8, står sjukhusen i Alingsås, Skövde, Falköping och Lidköping. Vecka 9 är det Sahlgrenskas tur.

En annan förändring är att beställningarna inte längre går via beställningsstödet Webabest, utan via en ny e-handelslösning.

– Man kan se det som en teknisk förbättring, säger Fredrik Vondracek.

De lokala tillverkningsenheterna på fem sjukhus, som främst tillverkar cytostatika, kommer i början av mars att övergå från Apoteket Farmaci till APL:s regi. I övrigt ska APL:s enhet på Hisingen i Göteborg serva regionen med extempore. Beställningar av extempore görs även fortsättningsvis via fax.

Sjukhusapoteken på de västsvenska sjukhusen upphör i sin traditionella, fysiska mening, men formellt finns Sjukhusapoteket Västra Götaland kvar som en organisatorisk enhet bestående av APL, RGL, samordningen av läkemedelsförsörjningen med mera.

Vilka erfarenheter har ni hittills av läkemedelsdistributionen från RGL?

– Vi har sett en del barnsjukdomar i form av restproblematik. Det är kanske väntat men ändå olyckligt, och något som vi bevakar minutiöst, säger Fredrik Vondracek.

– Vi förväntar oss dock att det nya RGL och vårt definierade sortiment i VGR på sikt ska möjliggöra en bättre tillgänglighet på läkemedel och mindre problematik med rester.

Mest läst