Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV: Ny prissänkning frigör 65 miljoner

TLV har avslutat omprövningen av smärtstillande oxikodon, efter att tillverkaren sänkt priset. Prissänkningen innebär en samhällsbesparing på 65 miljoner kronor per år, enligt verket. Samtidigt presenterar myndigheten en internationell jämförelse av läkemedelspriser, där Sverige hamnar i mittfältet. (UTÖKAD 09.31)

Det var förra året som TLV inledde en särskild omprövning av subventionen för alla läkemedel som innehåller oxikodon.

Bakgrunden var att de oxikodonbaserade läkemedlen kostade långt mer än morfin trots effektmässig likvärdighet på patientgruppsnivå.

Under arbetet med omprövningen ansökte tillverkaren om en prissänkning, vilket enligt TLV innebär en kostnadssänkning på 65 miljoner kronor per år. Sänkningen träder i kraft den 1 mars 2012.

Därför avslutar TLV nu omprövningen, och oxikodonläkemedlen fortsätter att omfattas av högkostnadsskyddet.

Trots prissänkningen är morfin fortfarande billigare än oxikodon, och eftersom effekten är likvärdig bör morfin användas i första hand, enligt TLV.

Samtidigt presenterar TLV en internationell jämförelse av de svenska läkemedelspriserna.

Enligt denna ligger de svenska apotekens inköpspriser ungefär på ett genomsnitt i förhållande till 13 jämförelseländer. Av de nordiska länderna har Norge och Finland lägre inköpspriser än Sverige, medan Danmark har högre, enligt kartläggningen.

Mest läst