Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

HSV: ”Inga formella hinder för Lund”

Lunds universitet har full frihet att starta ett kompletterande apotekarprogram som uppdragsutbildning, enligt Högskoleverket. En beviljad examensrätt ger ett universitet stor autonomi och eget ansvar.

Högskoleverket beviljar lärosäten examensrätt, och genomför med jämna mellanrum granskningar av utbildningarnas kvalitet i förhållande till examensordningen.

Verket ser inga formella problem med Lunds kompletterande apotekarutbildning på 2,5 år som ska starta i mars.

– Formellt sett har Lunds universitet all rätt att ge en apotekarutbildning i form av en uppdragsutbildning. De har också full rätt att korta av utbildningen genom att studenterna får tillgodoräkna sig tidigare studier och arbetslivserfarenhet, säger Mikael Herjevik, jurist på Högskoleverket.

Nästa granskning som avser landets apotekarutbildningar ska inledas våren 2013.

– Lunds kompletterande utbildning är nystartad då och kommer inte att kunna ingå i den granskningen. Nästa granskningscykel börjar 2016, säger Jana Hejzlar, utredare på Högskoleverket.

Hur ser Högskoleverket i övrigt på Lunds universitets planer på en kompletterande apotekarutbildning?

– Lärosäten som kvalificerat för examensrätt har en hög autonomi. Det finns andra exempel på legitimationsgrundande vårdutbildningar där universitet skapat kompletterande utbildningar. Men enligt examensordningen ska en apotekarutbildning vara femårig. En nyckelfråga i det här fallet är om de som tas in kan anses ha utbildning som motsvarar 2,5 år. Det är upp till universitetet att göra den bedömningen, säger Jana Hejzlar.

– Universiteten måste också till stor del själva stå för kvalitetssäkringen. Från vårt perspektiv finns alltid ett kontrollgap mellan utfärdandet av examensrätt och vår första utvärdering.

Högskoleverket utvärderar normalt varken uppdragsutbildningar eller utbildningar som inte är avslutade.

Har ni ingen möjlighet att utreda en ifrågasatt utbildning tidigare?

– Vi gör normalt inte utryckningar för att utöva tillsyn. Men det finns en möjlighet för våra jurister att göra en tillsyn om juridiska problem skulle aktualiseras via en tillsynsanmälan, säger Jana Hejzlar.

Mest läst