Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekarutbildning granskas inte i år

Högskoleverkets granskning av farmaciutbildningarna blir mindre omfattande än planerat. Apotekarutbildningarna exkluderas och bedömargruppen fokuserar på övriga utbildningar.

Anledningen är att det ännu inte finns några examensarbeten att granska från de apotekarutbildningar som startats enligt den nya studieordningen som antogs 2008.

Enligt Högskoleverkets nya utvärderingsmodell för utbildningar, som trädde i kraft i fjol, ska granskningar av examensarbeten väga tungt.

Så tungt att bedömargruppen själv, vid ett möte i höstas, drog slutsatsen att det inte var möjligt att utvärdera apotekarprogrammen i frånvaro av examensarbeten.

– Granskningen fortsätter dock enligt plan under våren, med fokus på receptarie-, kandidat-, master- och magisterutbildningarna, säger Björn Lindeke, ordförande i bedömargruppen, till Svensk Farmaci.

Gruppen har sitt sista möte 19-20 april och lämnar sedan sina slutsatser till Högskoleverket.

Apotekarutbildningarna ska nu istället utvärderas med start under våren 2013.

Mest läst