Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Gott betyg till forskning i Uppsala

Forskargrupperna vid farmacevtiska fakulteten i Uppsala fick goda omdömen i universitetets forskningsutvärdering. Men rapporten pekar också på att fakulteten står inför ett förändringsarbete.

Forskningsutvärderingen, som har beteckningen KoF11, initerades av universitetet och genomfördes av en internationell panel bestående av representanter från tre kontinenter.

Utvärderingen slutfördes nyligen. En majoritet av forskargrupperna på fakulteten fick något av omdömena hög klass eller högsta internationella klass.

”Sammantaget måste utfallet av utvärderingen beskrivas som gott”, skriver dekanus Göran Alderborn i ett nyhetsbrev från vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Panelen konstaterar dock avslutningsvis att fakulteten står inför ett ”omfattande förändringsarbete”.

”Inom farmaceutiska fakulteten pågår en diskussion om hur vi på bästa sätt skall bedriva förnyelsearbetet genom forskningsstrategier, professorsprogram, resursfördelningsmodeller samt omvärldskontakter och opinionsbildning”, kommenterar Göran Alderborn i nyhetsbrevet.

”Ett uppenbart behov är att fakultetens institutioner behöver öka verkningsgraden av universitetsanslaget för forskning genom ökade externa bidrags- och uppdragsmedel”, fortsätter han.

Under 2012 granskar, som Svensk Farmaci skrivit tidigare, Högskoleverket de svenska farmaciutbildningarna.

Mest läst