Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lund startar kort apotekarprogram

Lunds universitet startar redan i mars ett nedkortat apotekarprogram för före detta anställda vid Astra Zeneca som har akademisk examen. Men receptarier är inte välkomna på programmet.

Lunds universitet, LU, meddelade i höstas att den planerade nya apotekarutbildningen med start 2012 skjutits på framtiden. Beslutet motiverades med att universitet inte fått finansiering för tillräckligt många utbildningsplatser.

Men parallellt har universitetet i relativ tystnad förberett starten av en kompletterande utbildning till apotekare, avsedd för personal som arbetat vid Astra Zenecas nedlagda forskningsenhet i Lund.

Det handlar om en uppdragsutbildning som är tänkt att finansieras av EU:s globaliseringsråd, via Arbetsförmedlingen. Endast tidigare personal vid Astra Zeneca är dock finansierad denna väg.

Utbildningen är på fem terminer varav en termin apotekspraktik (den fjärde).

Utbildningen startar redan den 12 mars i år. Ett 20-tal studieplatser finns och enligt företrädare för LU har intresset varit stort. Intagningen har formellt avslutats, men enligt uppgifter till Svensk Farmaci kan intresserade personer som uppfyller intagningskraven fortfarande tas in.

Lunds universitet har sedan 2010 examensrätt för apotekare. Enligt LU kommer de personer som examineras även att kunna erhålla apotekarlegitimation.

Intagningskraven är en akademisk examen på kandidat-, magister-, mastersnivå eller en doktorsexamen med naturvetenskaplig inriktning.

Dessutom krävs 100 veckors godkänd högskoleutbildning, utanför eller inom ovanstående examen, i naturvetenskapliga ämnen som kan tillgodoräknas motsvarande de inledande kurserna i apotekarprogrammet. Arbetslivserfarenhet kan också i viss mån tillgodoräknas för att nå upp till de 100 veckorna.

Receptarier kvalificerar dock inte för utbildningen enligt företrädare för LU:s avdelning för uppdragsutbildning. 2-3 receptarier ska hittills ha fått nej från Arbetsförmedlingen.

Huvudmotiveringen ska ha varit att receptarier har en så god arbetsmarknad att de utan problem bör kunna få arbete ändå.

Svensk Farmaci har utan resultat sökt Göran Thomé, universitetslektor vid Lunds universitet och programansvarig för utbildningen.

Mer information senare.

Mest läst