Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Forskningen i Snäckviken skrotas

Astra Zeneca lägger ned sin forskningsenhet i Södertälje. 1 100-1 200 tjänster inom bolagets svenska forskningsorganisation berörs.

Omkring 1 100-1 200 tjänster inom den svenska forskningsorganisationen berörs, varav merparten i Snäckviken-anläggningen i Södertälje. Dessutom berörs också, enligt bolaget, en rad stödfunktioner.

Åtgärden förklaras mot bakgrund av att framstegen inom neurovetenskap, som Södertäljeanläggningen är fokuserad på, varit få under de senaste åren – trots avsevärda investeringar.

Astra Zeneca bedömer nu att den största möjligheten att nå framgång på området är ”genom att kombinera intern expertis med innovativ extern forskning”. Företaget bygger därför i stället upp en mindre ”virtuell” forskningsgrupp inom neurovetenskap, bestående av 40-50 forskare.

– Beslutet att avveckla forskningsenheten i Södertälje är ett tungt besked att ge våra medarbetare, men det är nödvändigt för att skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt forskningsföretag som kan ta fram nya läkemedel till patienter. Vi kommer nu att lägga stor kraft på att hjälpa de medarbetare som berörs, säger Martin MacKay, global forskningschef på Astra Zeneca i ett pressmeddelande.

”Södertälje kommer även fortsättningsvis att vara en central del av AstraZeneca, här finns koncernens största tillverkningsenhet och det nordiska marknadsbolagets huvudkontor. Mölndal förblir ett viktigt forskningscentrum i koncernen.”, skriver Astra Zeneca i sin presskommuniké.

Mer information och kommentarer från förbundet senare.

Mest läst