Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Spännande exjobb

Sandra Ghebremariam bloggar om sitt externa examensarbete på SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Där har hon fått ta sig an utländska kunskapsöversikter inom läkemedelsområdet.

Denna vårtermin genomför jag mitt examensarbete på en av Sveriges viktigaste myndigheter inom hälso- och sjukvården, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Här utvärderas sjukvårdens metoder, både nya och gamla, utifrån olika perspektiv; etiskt, socialt, medicinskt och ekonomiskt. SBU jobbar alltså med att ta fram evidens för sjukvårdens metoder.

Jag fick först höra om denna myndighet under kursen i farmakoterapi på apotekarprogrammet. Mycket av det underlag som har använts i terapikurserna är från SBU och på det sättet blev jag först bekant med myndigheten.

Jag sökte mig sedan på egen hand till myndigheten genom att skriva ett personligt brev och skicka in ett CV.

Jag fick då förslaget att medverka i SBU:s relativt nya rapportserie, SBU kommenterar. Här jobbar man med att sammanfatta och kommentera utländska systematiska översikter (Health Technology Assessment-rapporter, HTA) och sätta dessa i ett svenskt vårdperspektiv.

Syftet med detta är att förse vårdgivare och beslutsfattare inom vården med uppdaterad information om nya forskningsfynd från utlandet.

Jag tyckte att det lät jättespännande och eftersom rapportserien är relativt ny, ger det mig även utrymme att forska i hur väl man kan tillämpa dessa rapporter och hur de bidrar till evidensbaserad vård. I examensarbetet jobbar jag med HTA-rapporter som berör olika läkemedelsbehandlingar.

Jag kan verkligen rekommendera att söka ett externt fördjupningsprojekt utanför universitet, det ger en jättebra erfarenhet inför arbetslivet. Jag har bara varit här i ett par veckor men jag känner redan att jag har blivit väldigt insatt i SBU:s verksamhet.

Examensarbetet är också ett utmärkt tillfälle att utforska sina intresseområden, och det kan därför vara bra att fundera kring vilka ämnesområden som man har fastnat mest för under utbildningen och söka platser där man kan fördjupa sig i dessa.

Man får däremot tänka på att vara ute i god tid, ansökningsbrev kan ta lite tid att förbereda och när du har fått en plats kan det vara bra att presentera en projektplan för den institution som du har planerat att skriva examensarbetet för, så att de kan stämma av att det är ett rimligt projekt.

Jag är som sagt fortfarande i ett tidigt stadium av mitt examensarbete och jag ser med spänning på hur mitt projekt på SBU kommer att utveckla sig. So far so good…:-)

Mest läst