Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Även Mölndal drabbas

Även 100-200 anställda i Mölndal drabbas av Astra Zenecas neddragningar. Bolaget presenterade samtidigt med sparpaketet ett nytt samarbete med Karolinska institutet. Regeringen har tillsatt Lars Leijonborg som särskild samordnare med sikte på att behålla forskningsjobb i landet.

Martin Mackay, global forskningschef på Astra Zeneca, beskrev neddragningarna i Sverige som ett led i en accelerering av den omstrukturering som företaget beslutade 2010, med sikte på att öka produktiviteten.

Förändringarna ska, enligt Mackay, vara implementerade innan året är slut.

Han beskrev bakgrunden till beslutet som en kombination av ökade myndighetskrav på säkerhetsområdet, ett långsammare upptag av innovationer, ökade utvecklingskostnader och en rad egna tillkortakommanden när det gäller nya läkemedelskandidater.

Förutom Södertäljeenheten stängs också företagets enhet för forskning inom neurovetenskap i Montreal, Kanada. Forskningschefen Anders Ekblom (bilden) nämnde också att en anläggning i Storbritannien inriktad på kardiovaskulär forskning kommer att stänga.

Nyligen stängde Astra Zeneca sin forskningsenhet i Lund. Då flyttades dock verksamhet och anställda till stor del över till Mölndal, där företaget aviserat en kraftsamling. Dagens besked påverkar dock även verksamheten i Mölndal negativt.

– Vi räknar med att 100–200 personer kommer att beröras på Mölndalsenheten, sa Anders Ekblom.

Som Svensk Farmaci rapporterade i förmiddags kommer Astra Zeneca nu att föra över sin neurovetenskapliga forskning och utveckling till en betydligt mindre virtuell organisation baserad i Cambridge, Storbritannien, och Boston, USA.

– Vi analyserar nu våra tidiga forskningsprojekt inom neurovetenskap för att kunna besluta vilka som kan föras över till den nya organisationen. Anledningen till att det blev Boston och Cambridge är i första hand att världens ledande experter inom området finns där, sa Martin Mckay.

Astra Zeneca meddelade också att företaget ska skapa ett nytt center för så kallad translationell forskning tillsammans med Karolinska institutet, KI.

Målsättningen är att upptäcka och leverera biomarkörer för klinisk användning.

Centret kommer att ha sin bas på KI:s campus norr om Stockholm.

Forskningsminister Jan Björklund kommenterade beslutet vid en presskonferens i Rosenbad idag. Björklunds företrädare som folkpartiledare och forskningsminister, Lars Leijonborg, har utnämts till särskild samordnare.

– Det finns få grupper i samhället som är så välutbildade som forskare inom läkemedelsindustrin. Den här gruppen är välutbildad och har som regel inga svårigheter att hitta nya uppgifter på arbetsmarknaden. Vi planerar inga särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder, även om vi inte utesluter det. Utmaningen just nu är snarare att behålla denna mycket avancerade kompetens i Sverige, och det blir Lars Leijonborgs huvuduppgift, sa Jan Björklund.

Mest läst