Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Köp skedde efter kritiserad försäljning

Riksdagsledamoten Lennart Axelsson (S) har KU-anmält försäljningen av apotek, eftersom Medstops ägare Segulah även äger läkemedelsbolaget CCS. Köpet av CCS skedde dock först i fjol. Jag har inte kännedom om alla detaljer, säger Lennart Axelsson till Svensk Farmaci.

Enligt lagen om handel med läkemedel får apoteksverksamhet inte bedrivas av den som tillverkar eller utövar ägarinflytande över den som tillverkar läkemedel.

När delar av Apoteket AB såldes 2009 skedde detta delvis till Medstop, vars 62 apotek helägs av riskkapitalbolaget Segulah.

Segulah heläger också idag Borlängebaserade CCS, som tillverkar minst sju olika läkemedel.

Riksdagsledamoten Lennart Axelsson (S) anser att det kan ha förekommit tillståndsgivning som strider mot lagen och har nu lämnat in en KU-anmälan där han begär att Konstitutionsutskottet, KU, granskar försäljningen av Apoteket AB.

– Det krav som man kan ställa på regeringen och i förlängningen Apoteket Omstrukturering, som ansvarade för försäljningen av de statliga apoteken, är att man i försäljningsprocessen undviker att skapa situationer där rättsläget kan vara oklart, säger Lennart Axelsson i ett pressmeddelande idag.

Men Segulah ägde inte CCS vid förvärvet av apoteken. Riskkapitalbolagets köp av CCS skedde som Svensk Farmaci rapporterade först i maj i fjol.

Segulahs förvärv av CCS skedde ju efter försäljningen av apotek. Är det då rimligt att klandra regeringen/OAB för bristande kontroll vid själva försäljningen?

– Jag har inte kännedom om alla detaljer i detta, det är något som KU nu får titta på. Upprinnelsen är artiklar i Svensk Dagbladet i november där det konstaterades att det inte gjort tillräckliga kontroller av alla ägarled inför försäljningen. Den situation som råder nu, med dubbelt ägande, kan strida mot lagen. Det finns skäl för att titta över om det funnits tillräckliga rutiner för kontroll av köparna vid försäljningstillfället, säger Lennart Axelsson till Svensk Farmaci.

Segulah har även tidigare på 2000-talet ägt CCS, men sålde 2004 företaget till det amerikanska bolaget C B Fleet. 2011 förvärvade Segulah alltså åter CCS.

Mest läst