Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dosupphandling överklagas

Apotekstjänst AB har överklagat den upphandling av dostjänster i sju landsting som Uppsalaföretaget Svensk Dos AB tog hem.
– Nu hamnar vi i ett besvärligt läge, säger Inger Nyblom Hermansson, upphandlingsansvarig på Landstinget Västmanland.

Som Svensk Farmaci skrev förra veckan vann det nya företaget Svensk Dos AB, som startats av fyra välkända apotekarprofiler, den första av sex klustervisa landstingsupphandlingar av dostjänster. Upphandlingen gäller landstingen i Västmanland, Gävleborg, Uppsala, Örebro, Värmland, Södermanland och Dalarna.

Två konkurrerande bud från Apotekstjänst AB, ett dotterbolag till logistik- och filmdistributören Bonver respektive Apoteket Farmaci valdes bort.

Nu har dock ett överklagande inlämnats till Förvaltningsrätten, som riskerar att försena förberedelsearbetet hos landstingen och Svensk Dos AB. Överklagandet har inlämnats av Apotekstjänst AB.

– Det gör läget besvärligt både för oss och den nya aktören. En avtalsspärr inträder tills vi får besked från domstolen. Eftersom det handlar om helt nya aktörer som ska få en komplex verksamhet i drift på kort tid är läget känsligt. Vi kommer i nuläget att förlora tid på att besvara skrivelser och färdigställa dokument till rätten, säger Inger Nyblom Hermansson, upphandlingsansvarig på Landstinget Västmanland.

Hur lång tid kan domstolsprocessen tänkas ta?

– Det är svårt att säga, det kan uppskattningsvis handla om allt från en till sex månader.

Vad har Apotekstjänst tagit fasta på i sin överklagan?

– De har i huvudsak dels vänt sig mot kostnadskalkylen noll kronor i dospeng, och de har dels ifrågasatt vår utvärdering av Svensk Dos kapacitet och förmåga att utföra tjänsten.

Från den 1 oktober 2012 ska det nya avtalet om dos i de sju aktuella landstingen träda i kraft.

Mest läst