Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

08-upphandling kapar mångmiljonbelopp

SLL:s upphandling av läkemedelsförsörjning till sjukvården väntas frigöra besparingar på 50-100 miljoner kronor årligen från 2013. Nu bildas en styrgrupp med tio heltidsanställda som ska få det nya systemet att rulla.

Som Svensk Farmaci berättade förra veckan fick den stora upphandlingen av läkemedelsförsörjning i Stockholms läns landsting (SLL) tre vinnare – Apoex tog hem läkemedelsleveranserna, APL fick steril extempore och Apoteket AB vann uppdraget läkemedelssupport. Uppdragen gäller från den 1 december i år.

Svensk Farmaci ringde upp Carl Gustaf Elinder, avdelningschef vid Medicinskt Kunskapscentrum inom SLL, som haft god inblick i upphandlingen.

Varför delade ni upphandlingen i tre delar?

– Det var mest för att möjliggöra fler anbudsgivare. Och vi är väldigt glada att vi lyckades med det, säger Carl Gustaf Elinder.

Men uppdragen går delvis i varandra – hur ska det här fungera?

– Det vilar ett stort ansvar på landstinget att stödja implementeringen. Vi skapar nu en styrgrupp för läkemedelsförsörjning som ska bemannas med ungefär tio heltidstjänster, både från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och vårdgivarna. Styrgruppen kommer framför allt att vara aktiv i implementeringsfasen, och se till att de nya aktörerna tas emot med öppen famn. Vi ska inte bygga upp någon ny permanent förvaltning, säger Carl Gustaf Elinder.

– Under styrgruppen finns grupperingar som kommer att få ansvar för att provköra de olika systemen och att göra riskanalyser. Målet är att allt ska vara robust och välfungerande vid starten. Vi har också följt utvecklingen i de landsting som ligger före oss med sina upphandlingar, även om vi till stor del går vår egen väg.

Apoex är en ny spelare med mycket begränsad erfarenhet, hur har ni värderat det?

– Det stämmer att de har lite erfarenhet jämfört med de övriga. Men vi har gått djupt i analysen av deras anbud och funnit att det är seriöst och pålitligt. Alla frågor har besvarats bra och vi har inte sett några varningssignaler.

Prisskillnaderna var stora mellan anbuden. Var det väntat?

– Nej, det var överraskande att skillnaderna var så stora. Som tur var klarade alla anbudsgivare kvalitetskraven, så vi behövde inte göra någon vansklig värdering av kvalitet mot ekonomi.

– En slutsats av det här är att det uppenbart finns pengar att spara i systemet. En tydlig kostnadsreduktion på 50-100 miljoner kronor kommer att få genomslag 2013, även om vissa kostnadsökningar kopplat till större ansvar också kommer att falla tillbaka på vårdgivarna, säger Carl Gustaf Elinder.

På fredag är det sista dagen för eventuella överklaganden av landstingets tilldelningsbeslut. Hittills har inga överklaganden inkommit.

Mest läst