Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ser fram emot jätteuppdrag

Distansapoteksaktören Apoex ska från december i år stå för läkemedelsleveranserna till sjukvården i hela Stockholms läns landsting – om inget överklagande inkommer i sista stund. Enligt vd:n Jens Berlips kommer bolaget antagligen inte att delta i fler liknande landstingsupphandlingar i år. (UTÖKAD 08:48)

Det nya uppdraget innebär en kraftig utökning av Apoex nuvarande verksamhet.

Enligt SLL:s tilldelningsbeslut har Apoex presenterat en ”väl genomarbetad process” med ett tydligt förslag till kundtjänst.

Redovisningarna av kvalitetsarbete och införandeprocess får gott betyg.

Upphandlarna menar dock att det finns en viss osäkerhet kring Apoex eftersom deras process idag ”bara är i drift i mindre skala”.

– Det här beslutet är förstås roligt för oss. Vi har en detaljerad plan för det här som vi förberett länge. Det låg med i vår affärsstrategi från första början när vi etablerade bolaget, även om vi inte varit så offentliga med det, säger Jens Berlips, vd på Apoex, som i övrigt inte vill kommentera hur företaget ska ta sig an det stora uppdraget.

Kommer ni att delta i fler liknande upphandlingar?

– Vi kommer sannolikt inte under 2012 vara delaktiga i några läkemedelsförsörjningsuppdrag för just landsting. Däremot kommer vi vara delaktiga i en del andra upphandlingar, vi siktar i första hand på läkemedelsförsörjningsuppdrag som är anpassade till vår befintliga verksamhet. Till exempel vann vårt dotterbolag Apo Ex System AB en upphandling om utveckling av IT-stöd för distriktsveterinärerna, säger Jens Berlips.

Mest läst