Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bakslag för Orexo

Orexo lägger ned två forskningsprogram med inriktning på inflammatoriska sjukdomar. Samarbets- och licensavtal med Janssen avslutas.

Det är forskningsprogrammen OX-CLI och OX-ESI, som syftat till att upptäcka och utveckla nya innovativa behandlingar av astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och andra inflammatoriska sjukdomar, som nu läggs ned.

OX-ESI har syftat till att hitta läkemedel som hämmar enzymet 15-lipoxygenase (15-LO). Enzymet antas ha en viktig roll i den inflammatoriska processen och finns i större mängd i luftvägarna hos rökare och patienter med astma jämfört med friska icke-rökare.

Orexo har utvecklat flera serier av molekyler och byggt en patentportfölj med potentiella läkemedelskandidater som hämmar 15-LO.

Målproteinet i projektet OX-CLI har istället varit enzymet LTC4-syntas, som har en central roll i den inflammatoriska processen genom att katalysera slutsteget i bildningen av både leukotriener och eoxiner, två grupper av kraftigt proinflammatoriska mediatorer. Målsättningen var här att utveckla ett oralt, icke-steroid-baserat, anti-inflammatoriskt och luftvägsvidgande läkemedel för behandling av alla stadier av astma och KOL.

Peter Edman, Orexos forskningschef, är förtegen kring vad som ligger bakom beslutet.

– Det handlar om tidiga projekt där samarbetet gått utmärkt, men där vi och Janssen nu gemensamt fattat avvecklingsbeslut, säger han till Svensk Farmaci.

Mest läst