Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny spelare vill bygga dosenhet i Stockholm

Många ögonbryn har höjts över Svensk Dos AB:s aggressiva bud i den första dosupphandlingen. Tomas Hilmo, vd på Bonver och en av krafterna bakom dosintressenten Apotekstjänst, har svårt att förstå hur kalkylen går ihop. Han ger bakgrunden till det egna företagets satsning på dosmarknaden.

Nybildade Apotekstjänst AB var en av tre budgivare i den första landstingsupphandlingen av öppenvårdsdos. Upphandlingen vanns dock av en annan ny aktör, Svensk Dos AB, se artiklar länkade nedan.

Tomas Hilmo, vd på Bonver som står bakom Apotekstjänst, berättar att landstingens kostnader i det egna anbudet låg närmare Apoteket Farmacis anbud, som var det högsta i detta avseende, än Svensk Dos AB:s.

– Jag är ingen dålig förlorare, men vi kan inte riktigt förstå hur Svensk Dos har fått ihop kalkylen. Deras bud innebär ungefär en halvering av intäkterna, säger Tomas Hilmo.

Bonvers befintliga verksamhet omfattar enligt Tomas Hilmo logistik med extremt höga kvalitetskrav.

Fokus har legat på film och nöjesprodukter men företaget har även varit verksamt inom allt från telekom till grönsaker.

– När vi analyserade vilka nya branscher som har extremt höga kvalitetskrav på produktionssäkerheten så identifierade vi läkemedel som en sådan.

Företaget har planerat länge för sin satsning på dosverksamhet, och bland annat rekryterat Britt Lindberg, apotekare med bakgrund från Astra Zeneca.

– Vi har stor respekt för de mycket komplexa produktionstekniska flöden som dosverksamhet innebär, och även de avancerade ekonomiska flödena. Dos handlar inte bara om logistik och IT, som vi redan kan, utan ställer förstås också höga medicinska krav. I förarbetet har vi bland annat gjort förstudier på IT, maskiner, lokaler, transporter och träffat överenskommelser med leverantörer, säger Tomas Hilmo.

Är ni med i flera upphandlingar?

– Ja, det är vi, men jag kan inte tala om vilka.

Hur planerar ni för produktionen?

– Vi anser att vi bör kunna nå huvuddelen av landet från ett ställe. Vi avvaktar landstingens beslut. Men vi är baserade i Stockholm och är inriktade på att bygga upp en enhet i Stockholmsområdet.

Hur vill ni utveckla dosverksamheten?

– Vi tror att det finns stora utvecklingsmöjligheter, vi hoppas bland annat kunna bidra till besparingar och annan utveckling av dos. I övrigt är det intressant att följa vad den statliga utredningen om dostjänsten kommer fram till.

Det gäller att få igång verksamheten snabbt efter ett eventuellt tilldelningsbeslut – fixar ni det?

– Visst är det en utmaning men fullt genomförbart. Vi har en detaljerad plan för hur vi ska gå tillväga, säger Tomas Hilmo.

Svensk Dos lade ett mycket lägre bud än er i första upphandlingen och anser sig inte behöva någon dospeng. Hur ser ni på kostnadsfrågan inför de övriga upphandlingarna?

– Klustren skiljer sig mycket åt, bland annat när det gäller krav på utlämningsställen och antal patienter. Varje kluster måste analyseras var för sig. Men vi kommer inte att klara av att konkurrera utan någon dosavgift, säger Tomas Hilmo.

Bolaget Apotekstjänst AB är enligt Tomas Hilmo alldeles nybildat, via en ombildning av Bonvers dotterbolag Digital Distribution.

Mest läst