Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kritik mot otydlighet om apoteksombud

Det är oklart vad som händer med apoteksombuden efter den 1 juli i år, då avtalet om dessa mellan Apoteket AB och staten går ut. Riksdagsledamoten Marie Wickberg (C) har efterfrågat socialministerns plan i frågan – men är inte helt nöjd med det svar som hon fick.

Marie Wickberg (C), vikarierande riksdagsledamot från Västra Ämtervik i Värmland, är positiv till omregleringen av apoteken men bekymrad över den framtida apoteksservicen i glesbygden. Därför har hon ställt en skriftlig fråga till socialminister Göran Hägglund om hur han tänker lösa problemet.

Hon undrar också specifikt vad som ska hända med ombuden.

Nu har svaret kommit.

– Man kan säga att Göran Hägglund inte är solklar i sitt svar. Han säger att han har glesbygdens perspektiv för ögonen i denna fråga. Nu ska vi bevaka att han faktiskt har det, säger Marie Wickberg.

Göran Hägglund skriver i svaret att avregleringen fick mycket positiva effekter när det gäller tillgängligheten totalt sett, även om antalet apotek i glesbygden är relativt oförändrat.

Frågan om en eventuell förlängning av avtalet om apoteksombuden bereds för närvarande inom socialdepartementet, enligt ministern.

Marie Wickberg som själv bor sex mil från Karlstad tycker att apoteksombuden är en absolut nödvändighet för dem som bor långt från tätorter. Staten bör även fortsättningsvis gå in och garantera apoteksservicen, anser hon.

– Man måste ha en plan för att möta förändringar. Socialdepartementet har haft två år på sig sedan avregleringen genomfördes och nu går avtalet med Apoteket AB snart ut. Jag förutsätter att socialdepartementet tar fram ett system som ger en minst lika god service i glesbygden som vi har haft tidigare, säger Marie Wickberg.

Mest läst