Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Samordnare på plats

Nu har förbundet utsett sina fem första regionala samordnare, som blir nyckelpersoner i den framtida verksamheten på länsnivå. Svensk Farmaci ringde upp Barbro Johansson Brax, ny regional samordnare i Västra Götaland.

På fullmäktige i november beslutade Sveriges Farmacevtförbund att förändra sin regionala organisation från grunden.

De kretsar, eller regionala nätverk som funnits i över hundra år lades ned och istället har ett system med regionala samordnare runt om i landet införts. Dessa ska också stöttas av en ny central funktion på förbundet.

Barbro Johansson Brax, receptarie på Apoteket Kronan i Skara, och tidigare ordförande i kretsen i Skaraborg, har utsetts till regional samordnare i Västra Götaland.

– Tanken är att vi ska vara de ansikten som representerar förbundet lokalt, säger hon.

Hon anser att en av de viktigaste rollerna för de regionala samordnarna blir att arrangera lokala möten och utbildningar för att få träffas och ge förbundet en lokal plattform, och utgöra en brygga mellan de olika akademikerföreningarna på företagen.

Barbro Johansson Brax tycker att kretsarna spelade ut sin roll när de apoteksverksamma farmacevterna delades upp mellan olika arbetsgivare.

Då övergick också förhandlingarna om löner och arbetsvillkor till akademikerföreningarna, som är organiserade efter bolagsindelning och inte geografiskt.

En nyhet jämfört med arbetet i kretsarna är att det är förbundet centralt som utser vilka som ska vara regionala samordnare, istället för att de väljs på det lokala planet. Barbro Johansson Brax anser att detta i praktiken inte är något problem.

– Det här är nog det mest praktiska sättet att arbeta så här i uppbyggnadsskedet, inte minst för att det kan vara svårt att hitta personer som vill arbeta fackligt. Jag tror dock att detta är en övergångslösning och att vi framöver kommer att hitta ett mer demokratiskt arbetssätt, säger Barbro Johansson Brax.

Hon berättar att även om regionala samordnare nu utsetts på flera håll, är alla detaljer i hur de ska arbeta inte är klara än och att man nu inväntar mer information från förbundet om hur verksamheten ska byggas upp.

– Innan månadens slut kommer de första nya samordnarna att få mer information, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör.

Hittills har dessa regionala samordnare utsetts av förbundet:

Barbro Johansson Brax (Västra Götalands län), Helena Leander (Gävleborgs län), Claes Wallén (Östergötlands och Jönköpings län), Lisa Ekstrand (Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län) samt Sirkka-Liisa Westerholm (Södermanlands län).

Mest läst