Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svensk reform avskräcker

Kundernas missnöje med den svenska omregleringen, som synliggjordes i Konsumentverkets rapport i somras, har bidragit till den danska regeringens beslut att inte liberalisera apoteksmarknaden.

Som Svensk Farmaci har berättat tidigare säger den nya danska regeringen nej till att liberalisera den danska apoteksmarknaden i likhet med utvecklingen i Sverige och Norge.

Debatten är dock inte över än och det danska hälsodepartementet arbetar nu med ett nytt förslag till vad man kallar en modernisering av marknaden.

– Ärendet är fortfarande under utredning och vi väntar med spänning på det nya förslaget till förändringar av apoteksmarknaden. Allt är ännu oklart, men att det blir förändringar kan vi vara helt säkra på, säger Arne Kurdahl, direktör på fackförbundet Pharmadanmark som organiserar farmaceuter och anställda i dansk läkemedelsindustri.

I Danmark utfärdar Läkemedelsverket tillstånd till enskilda farmaceuter att driva apotek – en ofta ganska byråkratisk procedur. Även om det finns etablerade samarbeten mellan apotek för samordning av inköp, exempelvis av receptfria läkemedel, är principen att apoteksmarknaden ska drivas av fristående apotekare, vilket stänger ute apotekskedjor av den typ som vi har i Sverige.

Arne Kurdahl berättar att det i Danmark bland annat finns en oro för att allt för kraftiga förändringar, där man bjuder in nya aktörer i form av apotekskedjor, riskerar att leda till försämringar. Det kan exempelvis handla om att kvaliteten på servicen försämras och att vissa patientgrupper kan få sämre tillgång till läkemedel än de har i dag.

– Undersökningar från det svenska Konsumentverket visar att allmänhetens förtroende för apoteken i Sverige har minskat och det är en utveckling som vi vill undvika i Danmark, säger Arne Kurdahl.

De danska apoteksägarnas organisation Apotekerforeningen tillhör de ivrigaste förespråkarna för det befintliga danska apotekssystemet. I sina kanaler, bland annat i ett temanummer i föreningens tidskrift i höstas, har Apotekerföreningen lyft fram de problem som aktualiserats i samband med den svenska omregleringen.

Enligt Arne Kurdahl har det system med generisk substitution som finns i Danmark gett bland de lägsta läkemedelspriserna i Europa. Därför är inte heller priset något bra argument för att släppa in nya spelare i form av apotekskedjor på marknaden, anser han.

Däremot tycker Arne Kurdahl att det finns problem i form av att antalet apotek är för litet, vilket drabbar tillgängligheten.

– Min uppfattning är att vi behöver göra om systemet och ändra villkoren så att det blir möjligt för fler att etablera apotek. Då kan vi också upprätthålla en hög kvalitet på servicen. De största utmaningarna är att öka konkurrensen mellan apoteken och att förbättra servicen för kunderna, säger Arne Kurdahl.

Han berättar att det finns flera olika förslag till hur apoteksmarknaden ska kunna moderniseras. Det kanske mest diskuterade är att man ska öka tillgängligheten genom att tillåta etablering av expeditionsapotek i direkt anslutning till sjukhusen, vilket inte finns i dag.

I dag har genomsnittsdansken 3,8 kilometer till närmaste apotek och 71 procent har mindre än två kilometer till närmaste utlämningsställe.

Även om debatten i Danmark till viss mån har påverkats av liberaliseringen av apoteksmarknaderna i Sverige och Norge anser Arne Kurdahl att utmaningarna i de skandinaviska länderna skiljer sig åt. Problemen med tillgänglighet i det danska apotekssystemet rör andra saker än avstånd.

– Vi har visserligen färre apotek per invånare i Danmark än ni har i Sverige. Men geografin ser också helt annorlunda ut. Befolkningstätheten är högre här och avstånden är kortare, vilket gör att vi inte enbart lägger vikt vid antalet apotek utan snarare på om vi har ordentligt utvecklade apotek som har incitament att leverera en bättre service än i dag.

Mest läst