Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Många fel i Apodos-beställningar

När patienter med Apodos läggs in och skrivs ut från sjukhus uppstår ofta fel. Det framgår av en studie vid Akademiska sjukhuset.

Närmare 180 000 patienter i Sverige är i dag anslutna till Apodos, ett datoriserat system som innebär att apoteket förpackar läkemedel i dospåsar, för att förenkla för patienterna.

Problemen med Apodos uppkommer ofta under sjukhusvistelser då istället en sjuksköterska på avdelningen gör i ordning läkemedlen och ger till patienten. Vid utskrivningen återgår patienten till Apodos-systemet och då inträffar ofta fel.

Vid en kartläggning våren 2010 av sammanlagt 290 Apodos-beställningar på Akademiska sjukhuset fann man fel i en fjärdedel. I samtliga fall handlade det om överföring av uppgifter från sjukhusets läkemedelslistor till apotekets system, för beställning av nya Apodos-påsar.

– Som mest hittade vi 14 fel i en och samma beställning. Att det var så vanligt förvånade oss. Överföringen görs fortfarande manuellt av underläkare, inte sällan under tidspress, säger Ulrika Gillespie i ett pressmeddelande.

Tanken med att dosförpacka läkemedel i förväg är att öka patientsäkerheten, men vid utskrivningen från sjukhus fungerar inte systemet optimalt. Att det så ofta blir fel beror, enligt Ulrika Gillespie, mycket på att datasystemen inte är kompatibla. Det är lätt att göra fel.

Det vanligaste felet forskarna hittade var att läkemedel som skulle ha funnits med i beställningen utelämnats. Andra exempel på fel gällde dosering och hur ofta och i vilken form patienterna skulle ta sina läkemedel.

I vissa fall fördes läkemedel över till Apodos-beställningen som patienten inte längre skulle ha.

– Helt klart behövs åtgärder för att minimera riskerna när läkemedelsinformation ska överföras mellan olika system. Sannolikt är problemen likartade på andra sjukhus i landet. I och med att problemet upptäckts har vi bättre förutsättningar att arbeta förebyggande så att felmedicinering kan undvikas. I väntan på bättre it-lösningar kan ett sätt vara att man dubbelkontrollerar läkemedelslistorna, säger Ulrika Gillespie.

Mest läst