Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Årlig höjning av tak föreslås

För att inte framtida höjningar ska bli alltför stora bör taket i högkostnadsskyddet för läkemedel höjas varje år och vårdbesökstaket vartannat, anser regeringens utredare. Dessutom bör avgifterna få ett gemensamt tak. Läs Svensk Farmacis intervju med utredaren Bo Könberg.

Bo Könberg lämnade sitt betänkande om vårdens avgifter till regeringen i dag, måndag.

Han vill bland annat se att man på sikt inför ett system där taket för läkemedel, vårdbesök och sjukresor, till skillnad från i dag, blir gemensamt.

Fördelen med ett sådant system är att det skulle bli billigare för den stora majoriteten patienter som både konsumerar vård och läkemedel.

Han nämner exemplet med att personer som behöver besöka en läkare ofta, men som inte behandlas med läkemedel, i dag får sitt skydd vid 1100 kronor, medan den som ofta besöker läkare och som även behöver läkemedel får sitt tak vid 3300 kronor.

För personer som dessutom behöver sjukresor eller tekniska hjälpmedel av olika slag blir kostnaderna ännu högre innan skydden aktiveras.

– Framför allt är det personer med långvarig, eller kronisk sjukdom som vinner på ett gemensamt tak för dessa avgifter. Det innebär att den grupp som i dag har de högsta kostnaderna för vård får en minskning, vilket är positivt. Det finns dock alltid förlorare och i det här fallet är det de som behöver många läkarbesök, men inte äter läkemedel, men även de som behöver läkemedel, men inte för den skull behöver träffa läkare i någon större omfattning, säger Bo Könberg.

Under 1980-talet och fram till mitten av 1990-talet fanns det ett gemensamt tak för vårdens olika avgifter.

Bo Könberg berättar att en förklaring till att taken separerades i mitten av 1990-talet var att man fruktade en kraftig kostnadsökning när det gäller läkemedel. Nu konstaterar han att det inte blev något av det. Kostnaderna för läkemedel har inte stigit mer än övriga priser under det senaste årtiondet och därför anser Bo Könberg att det är rimligt att se över möjligheten att återinföra ett tak.

Ett gemensamt avgiftstak ligger dock en bit fram i tiden och fram till dess vill Bo Könberg se förändringar i det nuvarande systemet som innebär att man minskar effekten av kraftiga höjningar i avgiftstaket genom att man höjer taket för läkemedel varje år och taket för vård vartannat år.

– Sammantaget tycker nog de flesta att det är bra om vi får ett system där kostnaderna höjs i små steg vid fler tillfällen istället för de kraftiga förändringar som vi ser nu, säger Bo Könberg.

Andra justeringar när det gäller vårdens avgifter, som han vill se i sitt betänkande, är att man höjer dygnsavgiften för slutenvård från 80 till 100 kronor.

Dessutom föreslår han en äldreomsorgsfond för att samhället bättre ska klara den period då 40-talisterna blir vårdkrävande.

Mest läst