Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SSRI kan ge hypertoni i lungor hos nyfödda

En ny nordisk studie med 11 000 barn bekräftar att kvinnor som behandlas med SSRI-läkemedel för depression i senare delen av graviditeten har ökad risk att föda barn som drabbas av högt blodtryck i lungornas blodkärl.

Det är tidigare känt att antidepressiva SSRI-läkemedel efter graviditetsvecka 20 i sällsynta fall kan leda till att det nyfödda barnet drabbas av problem med kvarstående högt blodtryck i lungornas blodkärl, så kallad persisterande pulmonell hypertension.

Enligt den samnordiska studien drabbas cirka 3 av 1000 nyfödda barn av detta då mamman har behandlats med SSRI-läkemedel under denna del av graviditeten. Det ska jämföras med cirka ett per 1000 barn då mamman inte har medicinerat.

Den nya studien baseras på 1,6 miljoner födda barn i Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige där man har följt upp cirka 11 000 barn som fötts av kvinnor som fått SSRI-behandling sent i graviditeten. I studien utvärderades effekter av alla SSRI preparat som finns på marknaden i de nordiska länderna. Risken visade sig vara likvärdig för de olika preparaten.

Enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsverket bör annan icke-medicinsk behandling övervägas under graviditeten om det är möjligt. Inför eventuell behandling med SSRI-läkemedel bör fördelarna med behandling av modern vägas mot den ökade risken för barnet.

Informationen om riskerna med SSRI och en maning till försiktighet med sådan behandling, finns i produktinformationen för alla SSRI-preparat, skriver myndigheten.

Mest läst