Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Välkommen till ett nytt år med Svensk Farmaci

Välkommen till ett nytt år med Svensk Farmaci – tidningen och sajtens andra. Sajten vaknar nu till liv efter uppehållet med en summering av vad som hänt i apoteks- och läkemedelssverige sedan sist.

Under hösten upptäckte allt fler Svensk Farmaci-sajten – såväl antalet besök som kommentarer ökade stadigt. Flera besöksmässiga ”peakar” inträffade med koppling till specifika nyheter och debattrådar.

De dagar som nyhetsbrevet skickas ut får sajten flest besök. Brevet går ut en gång i veckan till de cirka 6000 medlemmar som har en mejladress inlagd i medlemsregistret, plus till några hundra som anmält sig via hemsidan.

Det har hänt en del i läkemedels- och apoteksvärlden sedan sist – här är en liten sammanfattning i all hast:

– Apoteket AB klarade med andan i halsen att IT-migrera från ATS till det nya receptexpedieringssystemet Rex före årsskiftet.

– Huvudslutsatsen i Tillväxtanalys delrapport om geografisk tillgänglighet bjöd inte på någon större överraskning – antalet apotek har ökat men inte nämnvärt i glesbygden. Läs mer om rapporten på sajten inom kort.

– En ordstrid utbröt mellan Doc Morris och TLV sedan myndigheten velat stoppa de värdecheckar som företaget delat ut ”som plåster på såren” till kunder som fått vänta. Följ den fortsatta utvecklingen på Svensk Farmaci-sajten.

– Många kan tänka sig att köpa läkemedel via andra kanaler än godkända internetapotek, enligt en ny studie från Läkemedelsverket.

– En rapport beställd av SKL drog slutsatsen att landstingen kan spara upp till en halv miljard på bättre upphandling av läkemedel.

SBU har lämnat en psykiatrirapport till regeringen, där bland annat kunskapsläget för läkemedel vid schizofreni och ADHD har värderats.

Mycket tyder på ännu ett ganska händelserikt år i vår del av världen. Redan i mitten av januari väntar till att börja med rapporten från KPMG som bland annat adresserar den infekterade frågan om Apoteket AB:s marknadsandel.

Senare i år gör vi bland annat en satsning på FIP:s jubileumskongress i Haag som vi kommer att bevaka på plats. Samma sak gäller Nordisk Farmacevtunions möte på Island i september.

Vi arbetar just nu med ett temablock till nummer 1/2012, ute i februari, om negativa miljöeffekter av läkemedel i produktionsledet. En fråga som äntligen hamnat på den politiska agendan och som förhoppningsvis blir kvar där under lång tid framöver.

Efter larmrapporterna från svenska forskare häromåret om läget i Indien ställer vi nu den framåtblickande frågan om hur vägen mot reella förbättringar ser ut. Glädjande nog saknas inte goda ansatser och kreativa idéer – inte minst här i Sverige.

Välkommen till ett nytt år med Svensk Farmaci – tidningen och sajtens andra (Ja, för att vara korrekt fyller sajten ett år först i februari).
Vad vill du se på sajten under 2012? Vilka frågor är viktigast? Hör gärna av dig till redaktionen!

Mest läst