Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedel i krisläge utreds

Regeringen beslutade idag att tillsätta en ny läkemedelsutredning. Uppdraget är att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel med mera vid allvarliga händelser och kriser.

Särskild vikt ska läggas vid allvarliga hälsohot som influensapandemier.

I uppdraget ingår även att se över behoven av en mer flexibel smittskyddslagstiftning vid allvarliga hälsohot med konsekvenser för samhället.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2013.

Mest läst