Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Omreglering ger ny yrkesroll inom läkemedelsindustrin

Läkemedelsföretagens kontaktytor med apoteken har ökat och blivit mer komplexa efter omregleringen. Apotekens produktneutralitet är ett minne blott och många läkemedelsföretag dedikerar nu personal till att hantera sina apoteksrelationer.

Den nya verkligheten efter omregleringen av apoteksmarknaden har medfört att läkemedelsföretagens kontakter med apoteksledet har ökat och blivit mer komplexa.

– Istället för att jobba mot en kategorichef i apoteksledet handlar det idag om cirka tolv olika personer hos olika aktörer. Det är också tydligt att det blivit mer affärsdrivet idag på apotekssidan, sa Leif Lerner, compliance officer på GSK, under en debatt om den ”nya relationen” på Läkemedelskongressen i höstas.

En fundamental förändring är att den neutralitet mot tillverkarna som Apoteket AB tillämpade på monopoltiden är ett minne blott.

Idag tecknar apoteksföretag samarbetsavtal med leverantörer och lyfter fram vissa fabrikat av receptfria läkemedel eller handelsvaror efter tycke och smak.

Många läkemedelsföretag har därför satsat mer resurser på sina apoteksrelationer och flera har skapat nya funktioner för detta. ”Pharmacy Relations Manager” eller motsvarande står det numera på en handfull visitkort inom läkemedelsindustrin.

I vissa fall ligger distributionsfrågorna i denna roll, hos andra företag är funktionen mer inriktad på nya samarbetsprojekt med apoteken som har fokus på tjänster.

Flera sådana samarbeten som visserligen är ganska småskaliga har startats, som Svensk Farmaci rapporterat tidigare. Apoteket AB och Kronans Droghandel på apotekssidan och Pfizer och Abbott bland läkemedelsföretagen har hittills tillhört de mest aktiva företagen.

Mest läst