Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Samarbete enda vägen till patientsäkerhet”

Regeringens budgetproposition går nogsamt igenom läkemedelskostnadernas utveckling i Sverige som på sikt väntas stiga. Samtidigt står vården står inför stora utmaningar i takt med att vi får allt fler äldre och därmed allt fler läkemedelskonsumenter.

Studier har visat att 29 procent av inläggningarna från Karolinska sjukhusets medicinakut hade läkemedelsrelaterade problem som direkt orsak. Socialstyrelsen har uppskattat att kostnaden för sjukhusvistelser på grund av felaktig läkemedelsanvändning är omkring 2 miljarder per år. Det är ungefär 2,5 gånger mer än de kostnader som trafikolyckor medför för slutenvården.

Vi talar om vårdens onödigaste problem: att människor skadas eller blir sjuka av de läkemedel de använder för att vinna bot och lindring.

Ytterst handlar merparten av all medicinering om patientens kompetens och beteende. Visionen ”den upplyste patienten” måste vara grunden för varje effektiv strategi för att minska den felaktiga läkemedelsanvändningen.

Farmacevtförbundet har en nollvision för felaktig läkemedelsanvändning. Det vi föreslår är bland annat:

• Apoteken bör kunna få betalt för att utföra farmacevtiska tjänster. I andra länder finns sådana system. Idag finansierar samhället apoteken via en låg handelsmarginal på receptläkemedel. Det ger ingen utveckling av tjänster till gang för samhälle och patient. Idag ligger fokus på försäljning av andra produkter än läkemedel för att få verksamheten att gå ihop.

• Kontrollen av hur man säljer läkemedel utanför apotek måste bli bättre. Även receptfria läkemedel kan överdoserade eller i kombination med andra läkemedel innebära fara för hälsan.

• Rätten till läkemedelsgenomgång bör lagfästas. Börja med alla över 75 år och med 5 eller fler läkemedel. Detta kan ske i ett samarbete mellan vården och apoteken.

• Patienterna måste få kontroll över sina journaler. Som patient måste du själv få bestämma vem som skall få titta i din journal.

Det är några av de förslag vi farmacevter kan föra till bordet i diskussionen om hur en nollvision avseende felaktig läkemedelsanvändning skulle förverkligas. Andra – läkare, sjuksköterskor, läkemedelsindustri, forskningen, politiker och beslutsfattare – har säkert fler idéer att komma med utifrån sina respektive utgångspunkter.

Ett samarbete mellan alla intressenter till patienternas bästa är nämligen enda vägen.

Jag ser fram emot att få till diskussioner på högsta politiska nivå för att ta steg mot en nollvision för läkemedelsrelaterade problem!

Thony Björk

Mest läst