Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fortsatt satsning på sjuka äldre

Regeringens storsatsning på de mest sjuka äldre rullar vidare. Av stimulansmedlen på en dryg miljard för nästa år går en stor andel till att förbättra läkemedelsanvändningen.

För hela mandatperioden har regeringen tidigare aviserat en satsning på omkring 4 miljarder kronor på en sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre.

De avsatta medlen är till stor del prestationsbaserade.

Att förbättra äldres läkemedelsanvändning har identifierats som en nyckelfråga i arbetet. I år har socialdepartementet bland annat gjort probleminventeringar och kartläggningar av pågående projekt och satsningar.

En särskild hearing hölls i maj i socialdepartementets regi med inriktning på just äldres läkemedelsanvändning.

Igår presenterades överenskommelsen mellan regeringen och SKL för 2012, som omfattar stimulansmedel på 1,1 miljard kronor. God läkemedelsbehandling för äldre är ett av de två högst prioriterade områdena, enligt överenskommelsen.

Mest läst