Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Egenavgift väntas höjas vid årsskiftet

Riksdagen har nu debatterat höjningen av taket i högkostnadsskyddet och väntas inom kort klubba beslutet. Förändringen ska enligt socialutskottets förslag ske vid årsskiftet, trots kritik mot den valda tidpunkten från många remissinstanser, däribland Sveriges Farmacevtförbund. Men SKL ser inga större problem.

Beslutar kammaren enligt utskottets förslag innebär det att den maximala årliga egenavgiften för läkemedel höjs från 1800 kr till 2200 kronor från och med nästa år.

De olika nivåerna inom högkostnadstrappan för läkemedel höjs proportionerligt lika mycket.

– Det är tråkigt att makthavarna inte har lyssnat på de många remissinstanser, bland annat Sveriges Farmacevtförbund, som pekat på att tidpunkten är olämplig, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund.

– Även om förslaget är utformat för att minimera nyttan av läkemedelshamstring, finns det ändå risk för en hamstringsvåg med påföljande läkemedelsbrist. Det här är inte optimalt från ett patientsäkerhetsperspektiv.

Gunilla Thörnwall Bergendahl, handläggare av läkemedelsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, ser positivt på förändringen och har inga större invändningar mot tidpunkten.

– Att förändra vid årsskiften är aldrig helt optimalt men jag ser inga enorma problem med det här. Inom landstingsvärlden finns en vana vid att förändringar sker då. Det viktigaste är att själva förändringen genomförs. Den är rimlig eftersom avgifterna varit oförändrade så länge, säger hon.

Hon är övertygad att riksdagen beslutar i linje med utskottets förslag, det vill säga att förändringen sker vid årsskiftet.

– Jag upplever det här förslaget som väl förankrat politiskt.

– Sedan blir det intressant att följa vad Bo Könbergs pågående statliga utredning om avgiftsstrukturen föreslår. Den ska ju vara färdig i början av nästa år.

På riksdagens agenda står också beslut om ramanslaget på drygt 22,5 miljarder kronor till landstingen för läkemedelsförmånerna, enligt förslaget i budgetpropositionen.

Mest läst