Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lägre avgifter höjer pension

Ett nytt pensionsavtal kan ge farmacevter inom landstingssektorn extra tusenlappar på ålderns höst.

Fackförbunden och arbetsgivarna har gemensamt lyckats förhandla fram det nya avtalet med pensionsbolagen. Avtalet berör drygt en miljon anställda inom kommun och landsting, varav många akademikergrupper, exempelvis farmacevter.

Uppgörelsen betyder att de medverkande bolagen nu sänker avgifterna som de tar ut för att förvalta tjänstepensioner. Är du 45 år med en månadslön på 30 000 kronor betyder avgiftsändringen att du vid 65 års ålder kommer att ha 33 000 kronor mer i pensionskapital. Ju yngre du är, desto mer tjänar du på det nya avtalet.

För en 25-åring kan förändringen betyda att kapitalet vid 65 års ålder har ökat med hela 16 procent jämfört med om bolagen hade tagit ut de tidigare avgifterna.

– Vi har lyckats få ner avgifterna med i genomsnitt 62 procent. För en person som är i början av sitt yrkesliv handlar det om väldigt mycket pengar, säger Ossian Wennström, förhandlare för Akademikeralliansen som representerar 17 Sacoförbund, däribland Sveriges Farmacevtförbund.

Den nya uppgörelsen innehåller inte bara lägre avgifter. Från och med år 2014 införs även en flytträtt vilket innebär att det kommer att gå att flytta pensionskapital från ett bolag till ett annat. Vid samma tidpunkt sänks även avgifterna för det kapital som man redan har betalat in fram till idag.

Det så kallade ickevalet, alltså det bolag som förvaltar pensionerna för de som inte gör ett aktivt val, KPA Pension, sänker avgifterna för det inbetalda pensionskapitalet.

– Vi har lagt ner stor energi på att få fram så bra villkor som möjligt för förbundsmedlemmarna. Det är tydliga alternativ, många valbara bolag, en varierad flora av produkter och väsentligt lägre avgifter, säger Ossian Wennström.

Thomas Jartsell

Fakta: KAP-KL

Om du arbetar inom kommun- och landstingssektorn kallas din tjänstepension för KAP-KL. Varje år från det att du har fyllt 21 år betalar din arbetsgivare in pengar till din avgiftsbestämda ålderspension. Summan motsvarar 4,5 procent av din årslön och du kan själv bestämma hur pengarna ska förvaltas. Valet gör du via en av tre så kallade valcentraler. Prata med din arbetsgivare om du är osäker på vilken valcentral du tillhör. I dag gör var femte anställd inom kommun och landsting ett aktivt val när det gäller förvaltare av tjänstepensionen.

Mest läst