Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV: Femtio per månad kan inte levereras

Leveransproblemen för månadens vara kvarstår. Efter en förbättring under sommarmånaderna har ett knappt femtiotal månadens varor plockats bort från TLV:s lista varje månad under hösten, enligt ny statistik från myndigheten.

Sedan reglerna för generikabyte skärptes häromåret, har bristande leveransförmåga hos tillverkarna lyfts fram som ett problem från apotekshåll.

Enligt statistik för första halvåret 2011 från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tycktes problemet sakta minska.

Men nu visar motsvarande siffror för höstmånaderna september, oktober och november åter högre siffror för bortplockade varor.

45, 49 respektive 44 månadens varor plockades bort avseende dessa månader på grund av att de inte kunde levereras.

– Det kan dessutom finnas ett stort mörkertal. Vår statistik visar endast de anmälningar som vi fått in, säger Åsa Tormod, utredare på Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden.

Anmälningarna om leveransproblem kommer antingen från leverantören själv, från apotek eller i vissa fall från Apotekens Service eller Läkemedelsverket.

Bland leverantörerna hade Actavis under dessa månader, liksom under det första halvåret, flest bortplockade periodens varor – totalt 24 stycken.

Andra företag med många bortplockade varor var Ratiopharm med 15 och Mylan och Orifarm med 14 vardera.

Mest läst