Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Pinsamt om apotek måste stängas

LEDARBLOGGEN: Tieto-kraschen har gjort att Apoteket AB riskerar att missa deadline för IT-skiftet. Skulle bolaget tvingas stänga apotek temporärt efter nyår vore det en pinsam historia som bör få konsekvenser på hög nivå.

ATS lever som bekant på övertid och vid årsskiftet får trotjänaren inte längre användas.

De nya kedjorna på apoteksmarknaden har under framför allt det senaste året brottats med det komplexa skiftet till nya receptexpedieringssystem.

De här manövrarna har inte gått smärtfritt eller obemärkt förbi. Tvärtom tror jag att IT-skiftena och dess kundnära konsekvenser påverkat bilden av hela omregleringen.

Samtidigt har förra monopolisten Apoteket AB saggat med sitt IT-skifte. Fokus hos de statliga bolaget har istället, att döma av den externa kommunikationen, till stor del legat på tjänsteutveckling, utvidgat sortiment och aggressiva nyetableringar – i vissa fall vägg i vägg med gamla apotek som tidigare tillhört bolaget men nu avyttrats.

Tietokraschen har nu gjort att företagets IT-skiften stannat upp i ett kritiskt skede och många apotek kör in i det sista fortfarande ATS.

Det är förstås svårt att förutse sådana exceptionella händelser som Tietohaveriet.

Men ändå borde Apoteket AB, när man drog upp ritningarna för IT-skiftet, lagt en plan där man tagit höjd för förseningar.

Detta sagt med all respekt för allt parallellt arbete med de speciella uppdrag, med koppling till IT, som ålagts Apoteket AB under omregleringen, och som bolaget till stor del skött bra.

Det är nu svårt att se hur företaget ska hinna implementera nya Rex fullt ut innan årsskiftet, och det är lika svårt att inte känna ett visst mått av medlidande.

Låt oss hoppas att det ändå går. Men skulle det inte göra det, hamnar Apoteket AB i ett pinsamt läge, ett läge som rimligen bör få konsekvenser på hög nivå.

Om Apoteket AB-apotek tillåts att köra vidare på ATS med hänvisning till force majeure eller annat, skulle grannsämjan inte direkt förbättras på den nya marknaden. I det nya konkurrensläge som råder på apoteksmarknaden anser konkurrenterna redan att Apoteket AB har fördelar och särställning så att det räcker.

Ett rättvist och ändå patientsäkert alternativ vore att låta Apoteket AB ta konsekvenserna av den dåliga planeringen och temporärt stänga ”ATS-apotek” – med undantag för de orter där företaget har det enda apoteket.

Mest läst