Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Italien gör snabb apoteksreform

Som ett led i att stimulera landets ansträngda ekonomi antog Italiens nya regering under Mario Monti igår ett dekret om att snabbt liberalisera apoteksmarknaden.

Italien har ett privilegiebaserat apotekssystem av europeiskt snitt karaktäriserat av hög apotekstäthet och dito handelsmarginal.

Den aktuella förändringen berör de receptläkemedel som inte omfattas av det italienska subventioneringssystemet – en läkemedelskategori som har ett värde på omkring 2,5 miljarder euro årligen.

Dessa läkemedel kommer nu att kunna säljas i så kallade parapharmacies och på stormarknader, om dessa inte ligger i samhällen med mindre än 15 000 invånare.

Prissättningen på dessa läkemedel ska också liberaliseras – fasta priser ersätts med maxpriser.

Undantag gäller för psykofarmaka och alla förstagångsuttag av recept – här är de italienska kunderna fortfarande hänvisade till apotek.
Etableringsreglerna för apotek påverkas inte av det nya förslaget.

Dekretet ska nu antas av parlamentet inom 60 dagar, men regeringen har uttryckt önskemål om att driva igenom förändringen före parlamentets juluppehåll.

Mest läst