Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoex överväger dos

Distanshandelsaktören Apoex uttrycker intresse för dosmarknaden som ska konkurrensutsättas.

Sedan apoteksaktören Apoex stängt sitt enda fysiska apotek satsar företaget uteslutande på sitt distanshandelskoncept.

Men John Patrick Berlips, operativ chef på Apoex, utesluter inte att dostjänster kan komma att bli en ny verksamhetsgren för företaget när den verksamheten konkurrensutsätts på allvar 2013, i och med att avtal mellan landsting och Apoteket AB går ut.

– Vi är positiva till att även dosmarknaden omregleras. Vår förhoppning är att alla landsting när de tar fram sina upphandlingskriterier gör det möjligt även för distanshandelsaktörer att delta, säger han.

– Vi ser möjligheter i att utveckla nya tjänster, förbättra befintliga tjänster och att bidra till att göra dosverksamheten mer patientsäker.

Huruvida bolaget lagt eller planerar anbud i landstingens pågående upphandlingsrunda är dock av förklarliga skäl inte något som John Patrick Berlips vill uttala sig om.

När Svensk Farmaci i nummer 3 pejlade intresset för dos hos apotekskedjorna uttryckte flera, bland annat Vårdapoteket som har stor vana av landstingsupphandlingar, skepsis mot bakgrund av att spelreglerna är oklara.

Först i september 2012 ska den pågående apoteksutredningen under Sofia Wallström presentera sitt delbetänkande om dosverksamheten.

Medstop var i juni i år direkt avvisande till att gå in på dosmarknaden.

– Vi vill fokusera på vår kärnverksamhet, att bedriva detaljhandel och renodlade apotek, sa Fredrik Söderberg, vd på Medstop, i Svensk Farmaci nr 3.

Mest läst