Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bråttom för nya dosaktörer

Eventuella intressenter måste nu agera snabbt om de vill ge sig in på den nya dosmarknaden. Landstingen har börjat upphandla dostjänsten på bred front – trots att konkurrensutsättningen inte sker förrän 2013.

Den 31 december 2012 går landstingens avtal med Apoteket AB om Apodos ut. Men redan nu har de flesta landsting inlett nya upphandlingar.

– Eftersom det är en lång process med annonsering, analys, tilldelning, eventuella överklaganden och en inställelsetid för eventuella nya aktörer så har annonseringarna börjat redan nu, säger Karina Tellinger, apotekare och handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting.

De nya avtalen kommer att gälla i två år med start i januari eller februari 2013, och med möjlighet till förlängning ytterligare 24 månader.

Förutsättningarna för den nya dosmarknaden är delvis oklara – frågan ligger med i den statliga apoteksutredning som Sofia Wallström nu leder. Dos-delen av utredningen ska redovisas först i september nästa år.

Men anbuden inför 2013 ska i vissa fall, exempelvis i Region Skånes upphandling, vara inne redan nu i december.

Trots det hoppas SKL att fler aktörer än Apoteket AB ska anmäla sitt intresse.

Men finns det inte en uppenbar risk att landstingen bara får en anbudsgivare, Apoteket AB?

– Det vet vi inte. Bakgrunden till det här är att avtalen löper ut 2012 och att vi bedömde att vi inte kunde göra en direktupphandling. Vi får se hur mogen marknaden är, säger Karina Tellinger.

– Dosproduktion är en annan typ av verksamhet än traditionella apotek, men ett dosavtal i ett landstingskluster skulle också kunna vara ett offensivt första steg in i en ny affärslogik. Vissa av apotekskedjorna tycks ha en ganska konservativ syn, men vi har ändå märkt ett visst intresse för dosmarknaden från nya aktörer.

Landstingen har valt att gå samman i kluster i upphandlingarna förutom Region Skåne som gör en egen upphandling.

Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland har gått samman i ett kluster (BJKKÖ).

Ett annat kluster utgörs av den så kallade sjuklövern – Sörmland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland.

Stockholm upphandlar dos tillsammans med Gotland och Tiohundranämnden i Norrtälje.

Dessa fyra landstingsgrupper har i dagsläget annonserat upphandlingarna.

Västra Götaland, som liksom när det gäller läkemedelsförsörjningen till vården upphandlar tillsammans med Halland, har dock ännu inte gjort det.

Det återstående klustret, bestående av landstingen i Norrland utom Gävleborg, har inte heller annonserat sin upphandling ännu.

Mest läst