Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Unikt partnerskap ger akademin AZ-substanser

Astra Zeneca låter brittiska akademiska forskare få tillgång till 22 läkemedelskandidater från företagets substansbibliotek. Det sker genom ett nydanande avtal mellan bolaget och det brittiska medicinska forskningsrådet MRC.

Vid läkemedelsutveckling undersöks många substanser i kliniska studier, som sedan läggs åt sidan av olika skäl. 22 sådana substanser som utvecklats av Astra Zeneca – substanser som genomgått viss klinisk utveckling – ställs nu till förfogande för universitetsforskare enligt det nya avtalet.

En inbjudan till akademiska forskare sker idag via MRC (Medical Research Council). Efter ett ansökningsförfarande kommer rådet att välja ut de bästa forskningsprojekten.

De utvalda projekten kommer sedan att få dela på anslag på totalt upp till 110 miljoner kronor.

Det nya avtalet betecknas som unikt till sin karaktär. “Satsningen inleder en ny era med sin kombination av medicinsk forskning, öppen innovation och samverkan mellan offentliga och privata aktörer”, säger sir John Savill, chef för MRC, enligt ett pressmeddelande från Astra Zeneca idag.

Mest läst