Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV: Svag evidens för dos

185 000 svenskar får dosläkemedel, men det saknas fortfarande evidens för att tjänsten förbättrar följsamheten och patientsäkerheten. Den slutsatsen drar Läkemedelsverket i sin aktuella utredning av dostjänsten, som nu går på remiss.

Läkemedelsverkets utredning av dostjänsten Apodos har nu gått ut på remiss.

Verket har efter en genomgång av vetenskaplig litteratur inte funnit någon evidens för att dostjänsten förbättrar patientsäkerheten eller följsamheten.

Den slutsats som SBU kom fram till i sin rapport om äldres läkemedelsanvändning 2009 gäller således även idag.

– De studier som är gjorda ställer i många fall relevanta frågor, men området är komplext och studierna uppnår inte de höga krav som gäller idag för vetenskaplig evidens, säger Anders Carlsten, docent vid enheten för läkemedelsanvändning på Läkemedelsverket och projektledare för rapporten.

Samtidigt påpekar verket att det finns vissa data som stödjer att dostjänsten kan ha en positiv effekt på läkemedelskostnaderna, och att den sparar tid vid delning och iordningsställande av läkemedel i olika former av boenden.

– Det är viktigt att poängtera att vi inte drar slutsatsen att dostjänsten inte fyller någon funktion, säger Anders Carlsten.

Det finns dock inte tillräckligt stöd för att hävda att dostjänsten minskar kassationen av läkemedel, enligt verkets genomgång.

I regeringsuppdraget till verket ingick att genomföra en vetenskaplig utvärdering kring dostjänsten.

Men ”alla väsentliga studier” på området återstår dock att göra enligt myndigheten, och dessa går inte att genomföra inom den aktuella tidsramen för uppdraget.

– Det som inte lyckats på 20 år är förstås svårt att genomföra för oss på 3-4 månader. Det vi bidrar med vetenskapligt nu är en större litteraturgenomgång, säger Anders Carlsten.

Förutsättningarna för en konkurrensutsättning av dosmarknaden utreds för närvarande i den aktuella statliga apoteksutredning som leds av Sofia Wallström.

Delarna om dos ska redovisas senast i september 2012.

Mest läst