Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Stängningar del av ny vardag”

Nedläggningar av apotek i större omfattning är en ny företeelse i Sverige. Apoteksföreningens vd Johan Wallér tror att det både kommer att gasas och bromsas på marknaden den närmaste tiden.

Nedläggningar av apotek i den omfattning som aviserades av Doc Morris igår är något nytt i Sverige. Något liknande inträffade aldrig på monopoltiden och knappast heller dessförinnan.

– Tyvärr blir det nog nu emellanåt en del av vardagen på den omreglerade marknaden. På vissa orter kan det ha skett en överetablering sedan reformen. Det står klart att det inte går att skära guld med täljkniv på apoteksmarknaden, säger Johan Wallér, vd på Sveriges apoteksförening.

Kommer antalet apotek att öka eller minska framöver?

– Det är svårt att bedöma. Det är troligt att det blir turbulent och att det både gasas och bromsas samtidigt.

– Frågan är hur många apotek som är rätt antal i slutändan i Sverige. Antalet apotek per invånare är fortfarande relativt lågt här, så sett utifrån det finns fortfarande potential för fler apotek.

– Men det är en lång rad faktorer som påverkar antalet apotek. En viktig del är förstås apotekens möjligheter till intjäning. TLV ska se över handelsmarginalen och den senaste utvecklingen med uppsägningar på flera håll är förstås något som de måste väga in. Men apotekstätheten är ytterst en politisk fråga, ”skruvarna” i systemet finns hos politikerna.

– Mycket av apoteksdebatten har hittills handlat om teknikaliteter som formerna för generikabytet, som försvårar vardagen för apoteken. Men kanske kan den här utvecklingen göra att vi får en mer grundläggande diskussion om de värden som apotek tillför, och vilken service som samhället kan och vill betala för, säger Johan Wallér.

Mest läst