Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Fortsatt sysselsättning eller bästa möjliga villkor är målen”

FÖRBUNDSBLOGGEN: Förbundsordförande Thony Björk kommenterar gårdagens besked från Doc Morris om apoteksstängningar.

Nu har ännu en apoteksaktör, Doc Morris, aviserat större förändringar av verksamheten till följd av dålig lönsamhet.

Det vi ser är naturligt på en hårt konkurrensutsatt marknad och sannolikt bara början på de stora förändringar av marknadsstruktur och apotekstäthet vi kan förvänta oss tar fart när klusterköparnas treårsperiod löper ut och omstruktureringen är ett faktum.

Den fria etableringsrätten medför att många aktörer samtidigt siktar på nyetableringar i samma områden med en risk överetablering som följd. Ett möjligt bra apoteksläge kan snabbt bli ett dåligt läge.

Till detta kommer de lönsamhetsproblem som apoteksägarna klagar över, men som ändå till stora delar är kända på förhand. En del av lönsamhetsproblemen beror på finansstrukturen, till exempel momsinbetalningar, och borde kunna åtgärdas.

Det är givetvis mycket tråkigt att våra medlemmar hamnar i den situationen att man riskerar bli ställd utan arbete.

Vi gör givetvis allt vi kan för att våra medlemmar skall kunna få fortsatt sysselsättning (omplacering) eller så bra villkor som möjligt om man tvingas lämna sin arbetsgivare.

Thony Björk

Mest läst