Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

IT-skifte klart på Vårdapoteket

Vårdapoteket var den sista apotekskedjan att påbörja den lagstadgade IT-migreringen. I helgen blev den sydsvenska kedjan färdig med manövern.

Vårdapotekets Apotekssystem (VAS), som är baserat på Logicas receptexpeditionssystem Pharmalogica, finns sedan helgen på alla företagets 24 öppenvårdsapotek.

Så sent som den 24 oktober genomförde företaget en första pilotinstallation på ett av apoteken för att testa systemets funktionalitet i skarp drift. Den 7 november skedde en andra ”pilotövning”.

Utrullningen började sedan den 14 november. De sista fem öppenvårdsapoteken fick det nya systemet under den gångna helgen.

Sedan tidigare är systemet infört för hantering av slutenvårdsleveranser på enheterna i Växjö, Kalmar, Karlskrona och Västerås.

– Nu är ATS helt utfasat från Vårdapoteket, vilket innebär att vi har ett komplett och integrerat system för hantering av tjänster till både den öppna och den slutna vården, säger Tony Rydberg, vd på Vårdapoteket.

Mest läst