Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så resonerade styrelsen

De ledamöter i förbundets styrelse som fick kritik vid helgens fullmäktige förklarar nu bakgrunden till satsningen på Farmacevtföretagarna. De har gemensamt beslutat att stanna kvar i styrelsen tills deras mandatperiod går ut.

De fyra ledamöterna lämnar följande kommentar apropå fullmäktiges kritik:

“Förbundets satsning på småföretagande, bland annat genom det nu avvecklade dotterbolaget Farmacevtföretagarna AB, har resulterat i många olika möjligheter till småföretagande; dels via oberoende aktörer och dels i kedjor som statliga Apoteksgruppen och det privata Farmacevtföretagarna/Boots.

Eftersom intresset för småföretagande hos regeringen var ytterst begränsat, har vi sett detta som en stor framgång för förbundet.

Förbundets satsning har givit upphov till en mångfald arbetsgivare, som konkurrerar om apotekens professionella arbetskraft, d v s farmaceuterna. För anställda apoteksfarmaceuter har detta medfört stora möjligheter till avsevärd löneförhöjning.

Förbundet har dessutom genom denna satsning nått ut mycket brett i media, till beslutsfattare och allmänhet med ett positivt professionellt budskap om farmaceuter; apotekare och receptarier. En reklamkampanj med motsvarande ändamål för den farmaceutiska professionen skulle till exempel kostat betydligt mer och troligtvis inte givit ett så effektivt resultat.

Efter fullmäktigemötet har vi diskuterat och övervägt frågan om vi ska sitta kvar i förbundsstyrelsen. Vi har efter olika kontakter beslutat att kvarstå i styrelsen under resten av mandatperioden, det vill säga till november 2012.”

Pär Tellner, Birgitta Davidson, Laila Yakob Massamiri, Pia Seidel

Mest läst