Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ansvarsfrihet vid turbulent fullmäktige

Avsättningar av miljonbelopp till dotterbolaget Farmacevtföretagarna AB de senaste åren har gjort att förbundets ekonomi är mycket ansträngd. Vid helgens fullmäktige i Södertälje beviljades styrelsen efter en lång diskussion ansvarsfrihet av en icke enhällig församling – men inte utan kritik.

Under åren 2008, 2009 och 2010 har totalt 15 miljoner kronor av förbundets medel avsatts till dotterbolaget Farmacevtföretagarna AB (FFTG), med syfte att skapa en entreprenörsdriven apotekskedja.

I gengäld har förbundet en så kallad gyllene aktie i FFTG, som ger företräde till utdelning men som inte garanterar något tillskott.

Årets fullmäktige hade att ta ställning till om 2010 års överföring på cirka 9 miljoner kronor till FFTG var förenlig med ansvarsfrihet för den dåvarande styrelsen.

Efter en lång diskussion i enrum beslutade fullmäktige att anta ett uttalande där man påpekar att styrelsens hantering av Farmacevtföretagarna visat brister, dock inte sådana som ifrågasätter ansvarsfrihet.

Beslutet var inte enhälligt – flera fullmäktigeledamöter ville inte bevilja ansvarsfrihet.

Mötesordföranden Per Manell betonade i en personlig kommentar att kritiken aktualiserar frågan om huruvida de av dagens styrelseledamöter som även var ledamöter 2010 – Pär Tellner, Laila Yakob Massamiri, Birgitta Davidsson och Pia Seidel – bör eller kan sitta kvar.

Pär Tellner, kommer du att sitta kvar i styrelsen?

– Det är en fråga som jag nu behöver överväga själv och även i samråd med övriga personer i styrelsen som var med 2010, säger Pär Tellner.

Mer information kommer i Svensk Farmaci nr 6/2011.

Mest läst