Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nollvision och ny organisation klubbades på fullmäktigemötet

Arbetet med en nollvision för läkemedelsrelaterade problem antogs vid fullmäktige i helgen och börjar nu konkretiseras. Dessutom spikades förbundets nya regionala organisation.

Vid helgens fullmäktigemöte i Södertälje diskuterades och klubbades den nollvision för läkemedelsrelaterade problem som förbundet börjat förbereda sedan en tid.

– Inom ramen för nollvisionen har vi valt fyra fokusområden där vi tror att det finns goda förutsättningar att få gehör i samhället och på den politiska nivån, säger Thony Björk, förbundsordförande.

De fyra spåren är ersättning för farmacevtiska tjänster, receptfritt utanför apotek, patienter i behov av särskilt stöd samt minskade ojämlikheter i vården.
Ett annat viktigt principbeslut på fullmäktige var antagandet av en ny organisation.

Förändringen innebär att förbundets kretsar från årsskiftet ersätts av regionala samordnare.

När de apoteksverksamma farmacevterna delades upp mellan olika arbetsgivare häromåret övergick de fackliga förhandlingarna till akademikerföreningar, som är organiserade efter bolagsindelning och inte geografiskt. Kretsarna har dock funnits kvar på de flesta håll, men haft begränsad aktivitet.

Enligt den nya organisationen, som Svensk Farmaci skrivit om tidigare, ska den regionala verksamheten istället säkras via regionala samordnare.

Styrelserna i kretsarna valdes av medlemmarna regionalt, men de nya regionala samordnarna ska utses av förbundsstyrelsen.

Mest läst