Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Handlingsplan ska rädda ekonomi

Förbundet gör fyra större satsningar inför 2012 – och sjösätter en åtgärdsplan för att förbättra ekonomin. En motion om en ordförandekonferens fick grönt ljus.

Förbundsdirektör Kristina Niemi beskrev på fullmäktigemötet i Södertälje igår de fyra största satsningar för förbundet inför 2012:

– Avtalsrörelsen på apoteksområdet 2012

– Implementering av den nya regionorganisationen

– Utveckling mot ett professionsförbund med koppling till nollvisionen

– En ny medlemsundersökning

För att hantera den ansträngda ekonomin har förbundsstyrelsen tillsatt ett nytt ekonomiskt utskott. Det består av förbundsordföranden, förbundsdirektören och en extern ekonomisk resurs.

– Vår handlingsplan är en budget i balans på några års sikt, säger Kristina Niemi.

Hon berättar också att förbundet, utifrån det ekonomiska läget, ska göra en bred översyn av verksamheten.

– Vi kommer framöver att ha ett tydligt fokus på ett antal prioriterade uppgifter, utifrån fullmäktiges uppdrag till styrelsen. Centralt gör vi en översyn av arbetsuppgifter och utifrån detta ska vi nu kartlägga kompetensbehovet.

Den budget som fullmäktige antog innebär också att dotterbolaget Farmacevtakademien AB, där Svensk Farmaci finns, renodlas till att bara innehålla tidningen och dess tillhörande sajtverksamhet.

En av de motioner som ställdes till fullmäktige tillstyrktes. Den var författad av apotekssektionen, och föreslog att en gemensam konferens för alla ordföranden i akademikerföreningarna på apoteksområdet anordnas.

Mest läst