Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Bakom kulisserna för praktiken, del 2

Förra veckan skrev jag hur viktigt det är att vi studenter börjar ställa krav på apotekspraktiken. Men vem skall vi framföra våra synpunkter till så att det inte bara blir mycket prat och liten verkstad?

Min första tanke är naturligtvis universitetet. Uppsala Universitet har visat framfötterna och inte nog med att de erbjuder sina studenter 250 kronor per dag i ersättning så har de lagt till en extrakurs för att studenterna skall ha rätt till CSN under hela praktiken. Någon ersättningspolicy finns inte vid Göteborgs universitet (GU), däremot bestämde GU nyligen att också lägga till en extrakurs för vår skull. Det var positiva besked och jag känner inte alls lika mycket för att säga; ”Men mamma, alla andra i Uppsala får juh!”

Trots det är jag lite besviken över hur GU organiserat vår apotekspraktik. Naturligtvis inser jag att avregleringen och den uteblivna praktikersättningen har haft stor inverkan men vissa saker hade bara krävt små förändringar för att generera stora förbättringar.

Till exempel, under praktikinformationsmötet i våras var vi studenter mycket mån om att få reda på vad ”fördyrade omkostnader” egentligen innebär utan att, enligt mig, få ett riktigt klart besked. För att undvika grillning av kursledningen kanske varje apotekskedja borde ha haft en representant närvarande vid mötet. Det skulle även ge apotekskedjorna en chans att sälja in sig hos oss studenter.

Ett annat exempel på en enkel förbättring rör kurshemsidan på vilken vi studenter rangordnade vår apoteksval. När jag i oktober började använda den, var den endast kompatibel med Internet Explorer och då måste jag tillägga att 80 procent av alla internetanvändare valt en annan webbläsare. Eftersom jag använder Mac påpekade jag snabbt detta men någon uppdatering av kurshemsidan blev det inte tal på förrän en månad efter deadline för rangordningen. Lyckligtvis slipper studenterna oroa sig för detta till våren, förutsatt att kurshemsidan hålls uppdaterad.

Avslutningsvis, det har kommit till min kännedom att universitet inte kollar upp apoteken på förhand, det vill säga innan de läggs upp som valbart apotek för oss studenter. Det är alltså upp till varje enskilt apotek att själv avgöra om de uppfyller de av universitet ställda kraven. Innebär det att vi studenter kan bli placerad på apotek som egentligen inte har resurser nog för handledning, men som under rådande omständigheter gärna tar emot fri arbetskraft, särskilt under sommarmånaderna? Liknande fall har i alla fall förekommit.

Summa summarum, det borde vara ett krav att apoteken beskrev sin verksamhet för att underlätta vår rangordning. Det borde vara ett krav med en fungerande och uppdaterad kurshemsida, gärna redan vid terminsstart. Det kanske till och med borde vara ett krav att apoteken granskades på förhand och önskvärt med en apotekare på plats.

Nu har jag rört klart i grytan för den här gången. Praktikfrågan är och förblir en het och aktuell diskussion. Så, vem känner för att förbättra?

Mest läst