Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Oro för höjning av högkostnadsskydd vid årsskiftet

Det är fortfarande oklart om regeringen driver igenom höjningen av högkostnadsskyddet från årsskiftet trots protesterna. Den tidpunkten vore jätteolycklig, säger Kristina Niemi, vd på Sveriges Farmacevtförbund. Apotekens Service arbetar nu utifrån att skiftet sker den 1 januari.

Socialdepartementet har, som Svensk Farmaci skrev i juni, föreslagit att höja taknivåerna i högkostnadsskyddet för såväl sjukvård som läkemedel vid årsskiftet.

Förslaget motiveras främst med att nivåerna inte förändrats sedan i slutet av 1990-talet. För läkemedel föreslås en höjning av den maximala egenavgiften under ett år från 1800 till 2200 kronor.

Flera remissinstanser, däribland Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Apoteksförening och Apotekens Service AB, har inget emot höjningen i sig, men däremot den valda tidpunkten.

De två förstnämnda aktörerna pekar i sina remissvar på att förändringen kan leda till en hamstringsvåg under en period då många anställda har semester.

De tre aktörerna har alla tre föreslagit att förändringen senareläggs till den 1 mars 2012.

Regeringsbeslut om tidpunkten väntas först i mitten av december. I höstbudgeten har dock regeringen kalkylerat med en förändring från årsskiftet.

– Sker det vid årsskiftet vore det jätteolyckligt. Man måste ta hänsyn till de problem som det skulle medföra, inte minst för patientsäkerheten. Kring julhelgen är det normalt sett mycket att göra på apoteken, samtidigt som det är en tid när många bör få vara lediga. Ovanpå detta riskerar vi nu att få en hamstringsvåg. Farmacevterna måste ha en arbetssituation som garanterar patientsäkerheten men det kan nu bli problematiskt, säger Kristina Niemi, vd på Sveriges Farmacevtförbund.

Om den enskilde har påbörjat en högkostnadsperiod före den 1 januari tillämpas enligt förslaget dagens högkostnadsmodell under resten av tolvmånadersperioden. Det innebär att det kommer att finnas två högkostnadstrappor parallellt.

Men för många blir det ändå attraktivt att påbörja en ny högkostnadsperiod före årsskiftet, vilket kan leda till en viss hamstringseffekt.

Apotekens Service har nu börjat förbereda förändringen, som kommer att kräva anpassning av vissa receptexpeditionssystem.

– Vi tvingas nu arbeta utifrån att skiftet sker den 1 januari, säger Eva Reimers, kommunikationschef på Apotekens Service.

Arbetet handlar om att ändra den befintliga plattformen för högkostnadsdatabasen, som ändå är på väg att fasas ut och ersättas med en ny.

Det ger bolaget en merkostnad i miljonklassen, vilket också kommer att medföra en höjning av den avgift som apoteken betalar till bolaget.

– Det blir en ökad kostnad för oss, som kommer att belasta apoteksaktörerna, säger Eva Reimers.

Mest läst