Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Satsning på klinisk farmaci kan stärkas

Dalarna är ett av få landsting som har fått ned antibiotikaanvändningen och därmed får större del av patientsäkerhetsmiljonerna. Tillskottet kan komma att användas för att befästa landstingets stora satsning på kliniska farmacevter.

Bara fem landsting har minskat sin antibiotikaanvändning under perioden oktober 2010 till september i år.

Tre av dem – Dalarna, Jämtland och Västernorrland – har minskat differensen till Stramas långsiktiga mål på 250 recept per 1000 invånare med över 10 procent under perioden, och får därmed del av en pott på 75 miljoner. Beloppet för varje landsting blir högt eftersom bara tre landsting klarat målet.

Landstinget i Dalarna tillhör sedan länge de i landet med lägst antibiotikaanvändning per capita, vilket inte gör prestationen mindre.

Varför har just ni lyckats?

– Vi har en tradition av sund läkemedelsanvändning och har bland annat länge följt förskrivningen noga på arbetsplatsnivå, löpande informerat distriktsläkare och övrig personal inklusive de som arbetar med telefonrådgivning, och även satsat på en informationsläkare med koppling till Strama, säger Elisabeth Kallin, apotekare och sekreterare i Dalarnas läkemedelskommitté.

Men så arbetar väl alla landsting mer eller mindre? Har landstingets litenhet gjort målen lättare att uppfylla?

– Det är generellt lättare att skapa en vi-anda i ett litet landsting. 10 procent blir förstås också färre recept i ett litet landsting som vårt, även om man inte ska förringa insatsen.

Vad ska miljonerna användas till?

– Det är för tidigt att säga. Vi har nyligen satsat på sju kliniska farmacevter och en utökad läkemedelsavdelning, och de här pengarna är förstås ingen nackdel sett till att befästa de satsningarna. Men det kan förstås också bli tal om att satsa på eller åtgärda brister inom andra områden.

Den totala minskningen av antibiotika i öppenvården i Dalarna var 2 procent under mätperioden. En ännu större ökning har uppnåtts i slutenvården under perioden – 4 procent.

– Minskningen har framför allt åstadkommits på luftvägsindikationer, medan antibiotika vid urinvägsinfektioner påverkats mindre. Det är en kvarstående utmaning för oss.

Har ni firat?

– Ja, distriktsläkarna fick tårta när vi kunde visa siffrorna för minskningen, säger Elisabeth Kallin.

Mest läst