Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV: Reserver permanentas

TLV permanentar ordningen med två reserver till periodens vara. Dessutom vill myndigheten undersöka om generikabytet innebär patientsäkerhetsrisker.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har nu sammanställt remissvaren på myndighetens översyn av systemet för generikabyte på apotek som väckte debatt tidigare i höst.

Utifrån detta presenterar verket nu en föreskrift som är tänkt att ge systemet stabilitet. Där ingår bland annat att ordningen med två reserver till periodens vara permanentas.

Flera remissinstanser har pekat på att det generikabytet leder till patientsäkerhetsrisker.

TLV tycker att detta måste tas på allvar, och har tagit initiativ till en undersökning av dessa eventuella problem i samarbete med branschorganisationerna.

TLV vidhåller dock i information på verkets hemsida att generikabytesreformen är mycket framgångsrik. Reformen har enligt myndigheten sparat åtta miljarder kronor.

Mest läst