Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Många villiga att betala för råd på apoteket

Var tredje apotekskund kan tänka sig att betala för råd om viktminskning på apoteket. Nästan lika många är villiga att betala för rådgivning om rökavvänjning. Det visar en enkät från Sveriges Farmacevtförbund.

Sveriges Farmacevtförbund har låtit Demoskop intervjua drygt 1 100 personer kring rådgivning på apotek. Resultatet är tydligt. Fyra av tio vill ha råd av utbildad personal när de hämtar ut sitt läkemedel, eftersom de är osäkra på hur de ska ta sin medicin.

Många kunder kan också tänka sig att betala för råd kring livsstil och hälsa på apoteket. Tre av tio svarar att de kan tänka sig att betala för råd kring viktminskning och två av tio för råd om rökavvänjning.

Demoskops undersökning genomfördes i slutet av oktober och visar också att det inte är stora skillnader mellan delar av landet eller inkomstgrupper när det gäller viljan att betala för rådgivning på apotek.

De här frågorna ställdes i enkäten: När du hämtar ditt läkemedel, känner du dig osäker på hur du ska ta ditt läkemedel och vill ha råd från utbildad personal? (38 procent svarade ja) Skulle du kunna tänka dig att betala för att få råd av utbildad personal kring viktminskning? (33 procent svarade ja) Skulle du kunna tänka dig att betala för att få råd av utbildad personal kring rökavvänjning? (23 procent svarade ja)

Mest läst