Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Brist på fortbildning enligt barometer

Varannan medlem i Farmaciförbundet anser att de får sämre kompetensutveckling än tidigare. Nästan lika många anser att det leder till risker för patientsäkerheten. Det visar Farmaciförbundets nya Kompetensbarometer.

Anställda på apotek får inte den kompetensutveckling de behöver. Det visar Farmaciförbundets nya Kompetensbarometer, som genomförs varje år. Enkätundersökningen gjordes under oktober och november och besvarades av närmare tusen medlemmar i förbundet, som organiserar apotekstekniker, receptarier med flera. Anställda vid samtliga apoteksföretag deltog i undersökningen.

Drygt hälften av de svarande anser att möjligheten till kompetensutveckling försämrats jämfört med förra året.

– Förra årets undersökning genomfördes under etableringsfasen i en turbulent tid för bolagen, men trots att det gått ytterligare ett år ser vi inga förbättringar, säger Carina Jansson, Farmaciförbundets ordförande, i en presskommentar.

Närmare hälften av dem som svarat anser också att de inte får tillräcklig fortbildning för att klara sina arbetsuppgifter på ett sätt som garanterar patientsäkerheten. Ungefär lika många saknar avsatt tid för kompetensutveckling och har dessutom ingen plan för sin fortbildning.

Mest läst