Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV:s syn på journalister chockar branschen

Läkemedelsverket har börjat betrakta journalister som allmänhet och vill stoppa pressmeddelanden som de anser syftar till att öka försäljningen. Enligt branschen gör myndigheten en omtolkning av lagen som får konsekvenser för yttrandefriheten.

Receptbelagda läkemedel får inte marknadsföras till allmänheten. Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har Läkemedelsverket, LV, börjat betrakta journalister som allmänhet och krävt att företag drar tillbaka pressmeddelanden som de ansett varit alltför säljande.

– Man har väldigt lite förståelse för det i branschen. Det blir väldigt konstigt när en myndighet går in och begränsar företags möjlighet att kommunicera med journalister, säger Pär Tellner, etikansvarig på läkemedelsindustrins branschorgan Lif.

De pressmeddelanden som LV slagit ned på har skickats ut via kanaler som riktar sig till journalister. Men LV betraktar trots detta journalister som allmänhet. De menar att läkemedelslagen endast talar om läkemedelsinformation till förskrivare eller allmänhet och journalister är inte förskrivare.

– Det är en omtolkning av lagen. I Danmark har man skrivit in i läkemedelslagen att journalister inte är allmänhet. Det handlar ytterst om vilket samhälle vi vill ha och om vi tycker det är viktigt att värna yttrandefriheten, säger Pär Tellner.

Torsten Brink, under lång tid sekreterare i Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL, hävdar i en aktuell debattartikel i Pharma Industry att läkemedelslagen inte alls utesluter att det finns fler mottagare av läkemedelsinformation än förskrivare och allmänhet, som exempelvis journalister.

Han hävdar också att journalister i sin yrkesroll inte kan betraktas som vanliga konsumenter eftersom de har en oberoende och granskande position.

– Vi ser inte det här som marknadsföringsmaterial. Det är journalisters skyldighet att värdera informationen, säger Pär Tellner.

Han hävdar också att branschen hamnar i en märklig situation när LV endast slår ned på vissa pressmeddelanden, trots att i stort sett alla skrivs på ungefär samma vis.

– Vem som drabbas blir lite av ett lotteri. Det skickas ut pressmeddelanden varje dag om receptbelagda läkemedel som är skrivna på det sätt som LV invänt mot.

Journalistförbundet ställer sig också frågande till LV:s krav att dra tillbaka pressmeddelanden.

– Myndigheter får inte förhandsgranska, men de får agera när något väl publicerats. Frågan är om en myndighet kan begära av ett företag att de tar bort information från sin hemsida. Det är troligen en fråga om huruvida hemsidan är yttrandefrihetsskyddad och har en ansvarig utgivare, säger Pär Trehörning, som arbetar med yttrandefrihetsfrågor på Journalistförbundet.

Frågan ligger nu i förvaltningsdomstol eftersom företaget Boehringer Ingelheim överklagat LV:s krav att ta bort ett pressmeddelande. Men det kan bli en segsliten tvist.

– Positionerna är rätt fastlåsta och bägge parter anser sig ha rätt, så ärendet kommer nog att avgöras i högre instans, säger Pär Tellner.

Mest läst