Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Xigris saknade effekt – försvinner från marknaden

Lillys preparat Xigris mot sepsis godkändes i EU 2002 enligt undantagsregler, baserat på en enda fas 3-studie. Nu försvinner läkemedlet sedan en stor studie visat att det saknar effekt.

Xigris godkändes 2002 för behandling av allvarlig sepsis med multipel organsvikt, enligt undantagsregler, vilket innebar att det vid godkännandet fanns osäkerhet om läkemedlets effekt.

Användningen begränsades och läkemedlets godkännande skulle omprövas årligen.

CHMP, de europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté, krävde dock först 2007 att Lilly skulle genomföra en ytterligare större studie av Xigris på patienter med septisk chock.

Studien, Prowess-Shock, visar nu att effekten av behandling med Xigris inte skiljer sig från placebo i det primära utvärderingsmåttet – död inom 28 dagar.

Därför har Lilly nu beslutat att dra tillbaka Xigris över hela världen.

Mer information senare.

Mest läst